Wang Jian (Južni Qi)

Ovo je kinesko ime; porodično ime je Wang.

Wang Jian (王儉) (452–489), kurtoazno ime Zhongbao (仲寶), formalno Vojvoda Wenxian od Nanchanga (南昌文憲公), bio je kineski velikodostojnik na dvoru dinastija Liu Song i Južni Qi. Poticao je iz ugledne plemićke porodice, odnosno klana koji je poticao od Wang Daoa, velikog državnika iz doba dinastije Jin. Međutim, nikada nije stekao naklonost careva dinastije Liu Song, pa je bio jedan od rijetkih velikodostojnika koji je bez ikakvih rezervi pomagao Xiao Daochengu da 477. preuzme stvarnu, a 479. i formalni vlast kao car Gao iz nove dinastije Južni Qi. Wang Jian se potom istakao kao jedan od najmoćnijih članova uprave nove dinastije, a pod Gaovim sinom Wuom je uredio da program carske škole (univerzitet) u Jiankangu od proučavanja književnosti priječe na podučavanje konfucijanskih vrlina.