Waldo od Reichenaua

Waldo of Reichenau (njemački: Waldo von Reichenau; ponekad Walto; cca. 740 - Pariz, 814) bio je karolinški opat i biskup. Pripadao je franačkoj plemićkoj porodici von Wetterau (kasnije poznati kao Konradinei). Otac mu je bio grof Richbold od Breisgaua a stariji brat (Rupert) baron Ruthard od Aargaua. Godine 782. je postao opatom opatije St. Gall gdje je osnovao biblioteku. Od 786. do 806. je služio kao opat samostana Reichenau, gdje je uspostavio školu i biblioteku. 791. ga je Karlo Veliki imenovao biskupom Pavije i Basela. Godine 805. je imenovan carskim opatom i opatom opatije St. Denis u Parizu, gdje je i umro.


Eksterni linkoviUredi