Voajerizam - podrazumijeva postizanje spolnog užitka posmatranjem golog ljudskog tijela, spolnih organa, ili spolnih aktivnosti drugih ljudi. Ovo može izazvati ozbiljne posljedice. Ako su u pitanju osobe muškog spola, najčešće su spolno nemočne osobe. Oni imaju probleme u emotivnom životu. Skloni heteroseksualnim odosima. Danas je voajerizam prisutan u televizijskim programima i pornografskom sadržaju.

U ranoj dječijoj dobi spolna znatiželja je vezana za bliske osobe, dok odrasli voajeri doživljavaju zadovoljstvo posmatrajući nepoznate. To je čin prkošenja super egu. Vezan je za kastracioni kompleks, povezan sa agresivnošću. Većinom su frustrirani, neprihvačeni i odbijani u toku prededipske i edipske faze.