Vibrafon je najmlađi instrument iz grupe udaraljki, a nastao je 1924. godine. Kod vibrafona se ispod svake pločice nalaze metalne cevi različitih dužina, a u kojima se nalaze elektro-magnetna pojačala koja izazivaju treperenje ili vibraciju tona.

Tipičan vibrafon kompanije Ludvig-Maser

Ime je dobio prema rečima „vibra“ — vibrirati i „fone“ — zvuk. Koristi se za muzičke efekte u simfonijskom orkestru, kao i u džez i zabavnim orkestrima.