Vetranion

Vetranion (lat. Vetranio; ponekad se pogrešno navodi kao Vetriano) je bio iskusni vojnik i oficir. Izgleda da je bio u položaju magister militum. Komandovao je nad trupama u Iliriku i Panoniji. Posle smrti Konstansa, Vetranion se našao u Sirmijumu. Sestra cara Konstancija II, avgusta Konstantina (kći Konstantina Velikog), zatražila od njega da se proglasi za cara. To je ovaj i učinio u Sirmijumu, 1. marta 350. godine. Konstantina je zatražila da se Vetranion proglasi za cara, zato što je Konstancijevog brata Konstansa ubio Magnencije, pa je smatrala da je Vetranion može zaštititi.

Vetranion

Vetranion
Vetranion

Poreklo
Porodica

Konstancije je u prvi čas izgleda prihvatio Vetraniona za cara, došlo je čak do zvaničnog susreta u Naisu (danas Niš), ali je kasnije, u decembru 350. godine, odustao od te politike. Vetranionu je pošteđen život i kao obični građanin je živeo u Maloj Aziji, primavši izdržavanje od države. Izgleda da je izvršio samoubistvo oko 360. godine. Kovanja sa Vetranionovim likom su relativno dragocena i mogu se naći na prostoru Srbije. Glavna kovnica bila je u Sisciji.

Amijan Marcelin predstavlja Vetraniona kao neobrazovanog vojnika i naivnu marionetu.