Ver (Verus, ? - 219) bio je rimski oficir iz doba Carstva, poznat kao jedan od uzurpatora. Bio je centurion koji je napredovao u službi i postao komandant III galske legije u Siriji. Podrška te legije je omogućila mladom Elagabalu da 218. da postane car, a za što je Ver proglašen senatorom. Međutim, vojnici su se brzo razočarali u Elagabala, pa je Ver sljedeće godine digao pobunu i sebe proglasio carem. Pobuna je brzo skršena, a Ver pogubljen.

Literatura

uredi