Ventil je uređaj koji regulira protok tekućina ili plinova. Radi tako da parcijalno ili potpuno zatvara prolaz kroz cijev. Postoje razne konstrukcije za različite primjene.

Ventil obične slavine, pomicanjem diska dolje ili gore se zatvara ili otvara tok vode.
Ventil sa pokretačem u obliku točka.

Uz to, postoje i takozvani kontrolni ventili, koji se ne aktiviraju ručno, već akcijom kontrolnog sistema, obično električnom strujom ili pneumatskim ili hidrauličkim sistemom.

Sigurnosni ventil je posebna vrsta ventila. Njegova namjena je da spriječi eksploziju kotla ako pritisak pare ili drugog medijuma prijeđe određeni nivo. Nalaze se po propisu na svim uređajima sa plinovima i tekućinama pod povišenom temperaturom i/ili pritiskom. U kući se može naći u bojleru (grijaču vode). Pri prevelikom pritisku se sam otvara, čime pritisak pare kotla pada na dozvoljeni nivo, a sigurnosni ventil se tada ponovno sam zatvara.

Ventili su izuzetno česti. U kućama se nalaze na slavinama za vodu, u vodokotlićima, radijatorima, bocama za plin i drugdje.

Tipovi ventila

uredi
 
Unutrašnjost gigantskog leptir-ventila.

Mogu se klasificirati na razne načine. Osnovni tipovi ventila su ventili sa:

 • diskom
 • vratima
 • čepom
 • dijafragmom
 • loptom
 • iglom
 • nepovratni ventil
 • leptir-ventil

Po načinu pokretanja ventili mogu biti:

 • ručno pokretani
 • električno pokretani (sa solenoidom)
 • hidraulički
 • pneumatički (pneumatski)

Dijelovi ventila

uredi

Osnovni dijelovi su:

 • tijelo ili kućište ventila,
 • ulaz(i) i izlaz(i), koji dopuštaju ulaz i izlaz medijumu čiji se protok kontrolira,
 • prekidač toka (rotor, disk, kugla, vrata...), koji preprečava i omogućuje protok medijuma,
 • sjedište, koje sa prekidačem toka obrazuje nepropusan spoj pri zatvorenom stanju. Može biti integrirano sa tijelom,
 • pokretač, kojim se ručno ili indirektno pokreće prekidač toka.

Literatura

uredi
 • Robert N. Bateson, Introduction to Control System Technology, 6th edition, Prentice Hall, str. 336-343., ISBN 0-13-895483-6

Vanjske veze

uredi