Flavije Vasilisk je bio uzurpator na vizantijskom tronu tokom 475. i 476. godine. Bio je konzul 465, i vođa neuspešnog pohoda protiv Gejseriha. Bio je brat Verine, žene Lava I.

Vasilisk je uspeo da zbaci vizantijskog cara Zenona sa trona. Zavladavši sam, Vasilisk se rđavo pokazao, tako da, kada se Zenona vratio i opseo Carigrad, Senat i narod Konstantinopolja su otvorili vrata grada legitimnom caru koji se ponovo uspeo na svoj tron. Vasilisk je pokušao da nađe utočište u crkvi. Predao se tek kada je dobio obećanje od Zenona da ovaj neće proliti njihovu krv. Ispunivši na izvestan način obećanje, Zenon ih je zatvorio u ispražnjenu cisternu gde su umrli od žeđi.