Uzurpacija (latinski: usurpatio, "prisvajanje") je izraz koji u najširem smislu označava svako samovlasno, odnosno protuzakonito prisvajanje nekakve ovlasti. U užem smislu se pod time podrazumijeva samovlasno, protuzakonito i najčešće nasilno preuzimanje vlasti u nekoj državi od strane osoba koje se pri tome proglašavaju njenim državnim poglavarima i uzimaju odgovarajuće titule. Takvi su slučajevi kroz historiju najčešći u monarhijama, a osobe koje na taj način dolaze ili pokušavaju doći na vlast se nazivaju uzurpatorima, što u pravilu predstavlja pežorativan izraz.

Povezano

uredi