Usluga

U ekonomiji i marketingu, usluge su sve one aktivnosti, pretežno neopipljivog karaktera, koje rezultiraju određenim koristima, odnosno koje rešavaju određeni problem korisnika, i koje je korisnik spreman direktno ili indirektno da plati.

Obeležja uslugaUredi

Osnovna obeležja usluga su:

LiteraturaUredi

  • Prof. dr Rade Kancir (2004): Marketing usluga, BPŠ, Beograd