UTC−1 je vremenska zona koja se koristi kao:

UTC-1: plavo (decembar), narančasto (jun), žuto (cijela godina), svjetlplavo - morska područja

Standarno vrijeme (cijelu godinu) uredi

Kao standardno vrijeme (sjeverna hemisfera zimi) uredi