Trigonometrijski oblik kompleksnog broja

Ponekad je kompleksne brojeve potrebno pisati u trigonometrijskom obliku

,

, za i za ; kada je onda je , ako je i , ako je .

Broj se naziva modul kompleksnog broja , а је argument kompleksnog broja

Množiti kompleksne brojeve pogodno je u ovom obliku .

Moavrova formulaUredi

  .

Često se predstavljaju vektorima u kompleksnoj ravni .

Dužina vektora   је modul kompleksnog broja.