Tribunal

Tribunal je izraz kojim se u najširem smislu opisuje pojedinac i/li institucija koja je ovlaštena donositi presude, odnosno odgovarajuće odluke u pravnim i upravnim sporovima. Najčešće se pod time podrazumijevaju ne-redovna sudska i upravna tijela, odnosno ad hoc tijela sastavljena po posebnim zakonima i za posebne prilike. Za to je najpoznatiji primjer Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, poznat i kao Haški tribunal.

Andrew Birrell: Karatak pred Klaudijevim tribunalom