Timariot, korisnik vojnog posjeda (timara), kojega sultan u Osman(lij)skom Carstvu dodjeljuje oficiru da od nameta na seljake uzdržava konjanike i sam vrši vojne dužnosti.

Izvor uredi

  • Vladimir Anić, Ivo Goldstein: "Rječnik stranih riječi", Zagreb, 2002.