Tikovi ili ticovi su iznenadni, kratkotrajni i nekontrolisani pokreti mišića lica ili nekog organa koji se izvode nehotično i brzo i stereotipno se ponavljaju. U situacijama emocionalne napetosti, anksioznosti ili stresa, tikovi postaju izrazitiji. Tikovi su često psihogenog porekla, nastali usled potiskivanja agresivnosti, egzibicionizma ili osećanja krivice, ali mogu biti i organskog porekla. Najčešće se javljaju u pubertetu jer je tada pojačana sklonost organizma ka promenama raspoloženja a samim tim i ka emocionalno stresnim situacijana. Kada se jave u pubertetu najčešće su posledica neke ranije stresne situacije koja je ostavila dubok trag na emocionalno stanje osobe. Dijagnozu postavlja psiholog ili psihijatar a liječenje se sprovodi ciljanom psihoterapijom. Ponekad mogu biti uzrok određenih kompleksa.

Tikovi
Klasifikacija i eksterni resursi
DiseasesDB31530
eMedicineneuro/235
MeSHD020385

Literatura

uredi

Ovaj članak, ili jedan njegov segment, izvorno je preuzet iz knjige Ivan Vidanović "Rečnik socijalnog rada" uz odobrenje autora.