Tiberije Klaudije Neron (konzul)

Tiberije Klaudije Neron (Tiberius Claudius Nero) je bio rimski političar iz vremena drugog punskog rata.

Dio historičara vjeruje kako je bio sin poznatijeg Gaja Klaudija Nerona. Prvi put se spominje 204. pne. kao pretor koji je zadužen za Sardiniju, gdje je prikupljao žito i hranu za vojsku Scipion Afrikanac|Scipiona Afrikanca pred pohod na Sjevernu Afriku. Godine 202. je izabran za konzula. Bilo mu je naloženo da te godine ide u Sjevernu Afriku kako bi podijelio komandu sa Scipionom ali su ga oluje spriječile, te je Scipion u međuvremenu sam dobio rat.

Prethodi:
Cn. Servilius Caepio i C. Servilius Geminus
Konzul Rimske Republike
zajedno s Markom Servilijem Puleksom Geminom
202. pne.
Slijedi:
Cn. Cornelius Lentulus i P. Aelius Paetus

ReferenceUredi