Thrud je ličnost iz nordijske mitologije, kći boga Thora i Sif.

Bila je obećana patuljku Alvisu kao plaća za njegov posao. Thor je spriječio patuljka u tome tako što ga je natjerao da priča do jutra kada je sunce izašlo i pretvorilo ga u kamen.