Terminator (eng.The Terminator) je izmišljeni lik koga glumi Arnold Švarceneger (Arnold Schwarzenegger) — kiborg okarakterisan kao programirani ubica i vojna jedinica za infiltraciju. Lik Terminatora se prvi put pojavio u istoimenom filmu iz 1984. godine, režisera i scenariste Džejmsa Kamerona (James Cameron), a kasnije u njegovim nastavcima. U prvom filmu iz serijala pojavljuje se samo jedan kiborg — onaj koga igra Švarceneger. U oba nastavka Švarcenegerov terminator sukobljava se sa drugim terminatorima.

Terminator 2 je nastavak prvog filma Terminatora snimjenog 1984.godine. U Terminatoru 2 ( Sudnji dan ) pored Arnolda Švarcenegera i Linde Hamliton i glumac Edward Furlong, koji tumači malog Džona Konora,

Terminator je ime Švarcenegerovog lika na odjavnoj špici sva tri filma. U zavisnosti od situacije, liku su date preciznije karakteristike poput modela i serijskog broja, kako bi se Švarcenerov lik jasno razdvojio od ostalih terminatora. Međutim, to je urađeno uz par nedoslednosti. Ne postoji kanon prisutan u sva tri filma koji objašnjava šta različiti brojevi pripisani liku zaista predstavljaju.