Telekineza predstavlja poseban domen istraživanja parapsiholoških pojava i odnosi se na uticaj psiholoških doživljaja čoveka na fizička zbivanja, kao što je pokretanja predmeta uticajem volje.

Ne postoje dokazi o postojanju ovakve vrste fenomena. Postoje osobe koje veruju u postojanje ovih pojava i smatraju ih natprirodnim a neki se trude da to objasne sa naučnog aspekta. Oni to objašnjavaju postojanjem novih i neistraženih vidova energije i prirodnih zakonitosti koje još nisu pronađene.