Telegraf

(Preusmjereno sa stranice Telegrafija)
Za ostala značenja, vidi Telegraf (razvrstavanje).

Telegraf predstavlja svaki onaj uređaj ili sistem za prenošenje pisanih poruka na daljinu pomoću posebnog sistema signala.

Najstarije forme telegrafa su se pojavile još u drevnim carstvima, kada su korišteni vatreni i dimni signali. U 18. vijeku je izmišljen semafor.

U 19. vijeku je izmišljen elektromagnetski telegraf, što danas predstavlja najpopularnije značenje riječi. Kao sredstvo za prenošenje signala je korištena bakrena žica, odnosno Morseova abeceda.

Od 1895. se za prijenos signala počinju koristiti radio-valovi, a uređaji se nazivaju radio-telegrafi.

U 20. vijeku se pojavljuju teleprinteri, odnosno teleks uređaji koji telegrafske signale automatski konvertiraju u slova na papiru. Još kasnije se pojavljuju telefoto uređaji koji umjesto poruka prenose sliku. Iza njih su došli telefaks uređaji.

E-mail i drugi sistemi za prijenos poruka preko Interneta se također mogu podvesti pod telegrafske sisteme.