Tanini (polifenoli) ili štavne materije su složena jedinjenja biljnog porekla koja imaju opor ukus. Mogu da ispunjavaju čitavu vakuolu biljne ćelije koja tada dobija naziv taninska vakuola. Nalaze se u stablima i listovima nekih biljaka, a sadrže ih i zeleni plodovi koji zbog toga imaju opor ukus. Sazrevanjem plodova količina tanina u njima se smanjuje. Osim u medicini, našli su primenu u industriji kože za štavljenje. E181 je kod tanin kao aditiv u hrani.

Lekovitost tanina i njihova upotreba je višestruka:

  • imaju baktericidno i fungicidno dejstvo;
  • deluju hemostatično jer sužavaju krvne sudove i stvaraju čep od zgrušane krvi;
  • ublažavaju i leče dizenteriju;
  • antidoti su trovanju različitim materijama i dr.

Literatura uredi

  • Kojić, M, Janjić Vaskrsija: Otrovne biljke, Naučna knjiga, Beograd, 1991.
  • Jančić, R: Botanika farmaceutika, Službeni list SCG, Beograd, 2004.