Taika Reforme (大化の改新 Taika no Kaishin?) je naziv za skup doktrina koju je u Japanu, odnosno službenu ideologiju koju je godine 645. u Japanu uspostavio tadašnji car Kōtoku (孝徳天皇 Kōtoku-tennō). Riječ je o ukazima napisanima nedugo nakon smrti uglednog državnika princa Shotokua i puča u kome je likvidiran dotada dominantni Klan Soga (蘇我氏 Soga no uji). Krunski princ Naka no Ōe (koji će kasnije zavladati Emperor Tenji), njegov suradnik Nakatomi no Kamatari te car Kōtoku su zajedno radili na detaljima reformu. Car Kōtoku je zbog toga svoju vladavinu proglasio erom "Taika" (大化) ili "Velike reforme".

Reforme su započele sa agrarnom reformom, temeljenom na konfucijanskim idejama i filozofijom iz susjedne Kine, ali je njihov cilj bila veća centralizacija države i jačanje carskog dvora, i to kineskom modelu. Zbog toga su u Kinu poslani diplomati i nadareni učenici kako bi stekli što je moguće više znanja o oblastima kao što su kinesko pismo, književnost, religija i arhitektura, pa čak i načinu prehrane Kineza. Efekti Taika reformi su bili dalekosežni, pa se i danas mogu vidjeti u japanskoj kulturi i načinu života.


Izvori uredi

Napomene uredi

Literatura uredi

V. također uredi