Svič (engl. Switch, na Srpskom, 'Komutator') je uređaj koji upravlja protok podataka između pojedinih računara na lokalnoj mreži (-{LAN}-). Za razliku od hab, komutator deli mrežni saobraćaj, ramove, i šalje ga na odredišta, dok hab šalje ramove svim uređajima koji su na lokalnoj mreži. Koristi se za mreže srednje veličine, jer je bolji i efikasniji od haba. Komutator daje računaru punu brzinu jedne konekcije (recimo 10 -{Mbps}-) ako je to moguće, dok računari prikačeni habu dobijaju samo deo te brzine što bi bilo neupotrebljivo ako bi se radilo o većem broju računara, pogotovu ako se radi o prijenosu većih količina podataka.

Tipičan svič