Sveti Dunav je časopis za književnosti i kulture podunavskih zemalja. Pilot primerak časopisa je izašao 1995. godine, kao saizdavački poduhvat Književnog društva PISMO i IP MALA VELIKA KNJIGA. Od 1997. godine uređivanje, oblikovanje i distribuciju časopisa preuzima PS ZOOROPA, sve do 2002. godine kada zvanični izdavač ove jedinstvene publikacije postaje [NVO SVET I DUNAV]. Do danas je izašlo 11 brojeva sa preko četristo objavljenih autora i dvadesetak različitih tematskih celina. U časopisu se predstavlja vrhunska književnost, dokument, istorija, umetnička scena ali i teme vezane za zaštitu reke Dunav. Stalna email adresa časopisa je saintdanube@europe.com. Novo sedište časopisa je Sremska Kamenica, 21208, Srbija.

Logo

ISSN 0354-5377
SVETI DUNAV Br. 1 godina 1995.
Izdavač: Književno društvo PISMO, Beograd.
Saizdavač: Mala Velika knjiga, Novi Sad

 • Nepoznati autor (XVIII vek) Zdravstvuj Dunaju, otče vod bogati!
 • Peter Esterhazi: Putovanje brodom (sa mađarskog preveo Arpad Vicko)
 • Danilo Kiš: Filosofija uvek dolazi poslednja (prevela sa francuskog uz fusnote Mirjana Miočionović)
 • Tadeuš Rudević: Tri pesme (sa poljskog prevela by Mirjana Miočionović)
 • Ivan Blatni: Never follow yourself and other songs (sa češkog prevela Biserka Rajčić)
 • Boris Hristov : pesme (sa bugarskog preveo Mila Vasov)
 • Karl E. Šorske: Politika i psiha; Šnicler i Hofmanstal (sa engleskog prevela Vladislava Gordić )
 • Lenka Prohaskova: Beli dani (sa češkog prevela Slavica Marinković)
 • Alen Dženik i Stafan Tulmin: Vitgenstein's Uienna; jezik otuđenja (sa engleskog preveo Dejan Ilić)
 • Nelida Milan: Deca poput one - nikada opet (sa italijanskog prevela Marija Mitrović)
 • Ivan Klima: Duh Pragu (sa češkog prevela Ana Adamović)
 • Gordon Čajld: Kultura Vinče u praistoriji Evrope
 • Aleksandar M. Petrović: Proindoevropska civilizacija 'donjeg Dunava

SVETI DUNAV Br. 2, godina izdanja 1997.
Izdavač: P.S. ZOOROPA, Novi Sad.
Saizdavač: Književno društvo "Pismo", Beograd.

 • Nepoznati autor (XVIII st.): Zdravstvuj Dunaju, Otče vod bogati!
 • Hans Kristijan Andersen: "Dnevnici" (sa danskog preveo Ljubiša Rajić)
 • Jovan Sterija Popović: Spomen putovanja po doljnim predelima Dunava
 • Vojislav Ilić: Elegija na razvalinama kule Severove
 • Jovan Radičkov: Nizvodno ( sa bugarskog preveo Mila Vasov)
 • Andreas P. Pitler: Dvije priče (prevela s njemačkog Sanja Došlov)
 • Vladimir Klevis: pokajnička ispovest odljubljenog muškarca ( sa češkog prevela Slavica Marinković)
 • Aleksandar Piroš: Zemlja o (sa slovačkog preveo Rastislav Durman)
 • Ježi Tramer: Idemo dalje (preveo sa poljskog Dušan Vladislav Pažđerski)
 • Deže Tandori: Sedamnaest pesama (sa mađarskog preveo Arpad Vicko)
 • Djerdj Petrijević: Strasno sam voleo tu ženu (sa mađarskog preveo Arpad Vicko)
 • Vislava Šimborska: Vizantijski mozaik (sa poljskog prevela Biserka Rajčić)
 • Adam Zagajevski: Tri anđela (sa poljskog prevela Biserka Rajčić)
 • Česlav Miloš: Pesma za kraj veka
 • Novi naraštaj u Rumunskom pesništvu (izbor, prevod, predgovor Adam Puslojić)
 • Peter Mihailović: Paradoks interpretacije prema Hasarskom rečniku ( sa slovačkog preveo Mihail Babiak)
 • Darija A. Rot Rilkeovi rani kontakti sa češkim i jevrejskim Pragom ( sa engleskog prevela Gorana Raičević)
 • Gordon Čajld: Prva neolitska civilizacija na srednjem toku Dunava ( sa engleskog preveo Dragan Vujanić)
 • Aleksandar M. Petrović: Neke crtice o donjem podunavlju prema spevu "Argonautika" Apolonija Rođanina

SVETI DUNAV BROJ 3, godina izdanja 1998.
Izdavač: P.S. ZOOROPA, Novi Sad.

Sadržaj:

 • Nepoznati autor (XVIII st. ): Oda Dunavu

Dunav: uzvodno, nizvodno

 • Stojan Vujačić: SA putovanja grofa Sečenjija (sa mađarskog preveo Arpad Vicko)
 • Ani Ilkov: Homoseksualac (sa bugarskog preveo Mila Vasov)
 • Moma Dimić: Dunav, Delta
 • Emil Andreev: Povratak Tedy Browna (sa bugarskog preveo Mila Vasov)

Dokument:

 • Žak IV Kusto: Povratak velikoj reci (trag),
 • Dunav, za koga i zašto? (s engleskog prevela Ivana Stanojević),
 • Peter Mansfield: Biografija

Bugarska posmoderna u literaturi 1990’tih

 • Jordan Eftimov: Da li smo prešli granicu, ili samo ispunili prazninu ?
 • Stefan Kisjov: Kriminalistička priča
 • Georgi Majkin: Bis-bas
 • Veselin Ivančev: U dvorištu iza kuće
 • Boris Minkov: Put do Praga
 • Svilen Stefanov: Kič
 • Georgi Kalenderov: Tinka Tinkitčka
 • Veselin Ivančev: 11, Subota
 • Vladimir Šumelov: Madam
 • Miroslav Dimitrov: Requiem
 • Georgi Gospodinov: Povijest sa kolodvora (sa bugarskog preveo Mila Vasov)

Slovačka savremena priča:

 • Aleksandar Piroš: O izboru iz Slovačke proze
 • Stanislav Rakus: Na terenu iza grada
 • Vladimir Bala: emigracije
 • Jan Milček: Besplatna radna snaga
 • Dušan Mitana: Muškatli (sa slovačkog preveo Ratislav Durman)

DRAMA:

 • Andor Silađi: pesme iz drame "Pobuna anđela" ili „Krvava svadba“(Premijera održana 24. septembra,

1998. u SNP-u, Novi Sad-(sa mađarskog preveo Arpad Vicko)

 • Jura Zojfer: Vinette ili potopljeni grad (s nemačkog preveo Branko Andrić)

Proza:

 • Johanes Vajdenhajm: Povratak Marezi (preveo s nemačkog i uredio Tomislav Bekić),
 • Marjuš Belak:-Alfut 's nepotpunim putovanjem
 • Gunter,Banđaroska i smrt (Izbor i prevod sa poljskog Dušan Vladislav Pažđerski),
 • Miroslav Isaković: Spajanje,

Poezija:

 • Jan Skacel: Jesen sokola (izbor iz knjige poezije, KOV, Vršac, 1998)

Izbor iz srednjeevropskih časopisa ( "Plima", Zagreb)

 • Boris Belak: - Brueria, - Ivo
 • Saša Volaš: Egon sa ostrva
 • Petra Mrduljaš: Kristalni pauci

Esej:

 • Verner Bajervaltes: Prosvećenosti mišljenja s obzirom na uzrok (iz knjige "Proklo - temelji metafizike")
 • Srđan Damjanović: Poreklo nemetafizičkog karaktera podunavlja: Mitovi, magični rituali, kultovi ...
 • Dragan Vićanović: Paganski obredi
 • Zoran Timarac: Životinja-simbol]]

SVETI DUNAV 4, godina izdanja 1999.
Izdavač: P.S. ZOOROPA, Novi Sad.

Sadržaj: Poezija:

 • Zbignjev Herbert: Iz zbirke Oproštaj s gradom (izbor i prevod sa poljskog Biserka Rajčić)
 • Rajner Kunce: Izbor (prevod Zlatko Krasn)

Mala antologija savremene austrijske proze

 • Ingeborg Bahman,
 • Herta Kreftner,
 • Hans Karl Artman,
 • Peter Handke,
 • Kristina Busta,
 • Paul Celan,
 • E. Jandl,
 • Friderika Majreker,
 • Alfred Kolerič,
 • Mihael Gutenbruner,
 • Erih Frid

Izbor kratke priče iz Rumunije (izbor i prevod Vujica Tucić i Niku Čobanu)

 • Mirča Elijade-12 hiljada goveđih glava,
 • Martin Preda-Konj
 • Tudor Argezi-Mesec

Drama:

 • Oto Tolnai: Konjska fuškija ( izbor i prevod Arpad Vicko)
 • Muza Pavlova Susret ( prevod Aleksandar Badnjarević)

Kompozicija:

 • Aleksandra Vrebalov-Duo Uran

Satira: (Anonimno pismo s interneta)

 • PROTESTUJEM

Dunav uzvodno - nizvodno

 • Petar Lupa - Avantura na Dunavu (prijevod dr. Fedora Bikar)

Dokument:

 • Žak Iv Kusto II deo: Dunav, za koga i šta?
 • IX Konferencija Radne grupe za transport i rečni saobraćaj, Radne zajednice podunavskih zemalja
 • ZARIA MODUL

Proza-izbor:

 • Tadeus-Kantor Moje stvaralaštvo, moje putovanje, (prevod Dušan Vladislav Pažđerski), Vladimir Šinkjarov-Maksim i Fjodor
 • Petar Handke-Kako je drvosječa upao usred mirne porodice,

Ingeborg Bahman Vodena vila odlazi

 • Ilza Ajhinger-Srebrni novčić

Esej:

 • Igor Mandić-izbor iz ARKZIN-a

PRIČE sa INTERNETa:

 • Jeffry A. Jones – Pešačenje u centralnoj Evropi,

Info

 • Muzeji i galerije-Prag, Budimpešta
 • Passau-grad na na tri reke,
 • Rumunija-info

SVETI DUNAV Dvobroj 5,6
Godina izdanja 2000.
Izdavač: P.S. ZOOROPA, Novi Sad.

Sadržaj:

Dokument:

 • Konvencija Podunavskih zemalja,
 • Integrisani informacioni sistem,
 • Seedes inicijativa / civilno društvo,
 • Uticaj konflikta na životnu sredinu
 • Grupa Zona
 • Simpozijum

Internet-prozor:

 • Centralni Evropski Universitet
 • Sammlung Essl,
 • Knjižarski prozor,
 • Luke: Odesa,
 • Pomor riba u Mađarskoj,
 • Biografija
 • MARIONETTENTHEATER
 • IDM
 • Schmetterilingshaus
 • Balet i ples u Rumuniji
 • Spasite decu ( Save the children)
 • Kunsthistorisches Museum
 • Ana Licecia
 • Galerija Prag Prag
 • SlovačkaSlovačka: Dunajec

DRAMA:

 • Andor Silađi: Pepo ili pobuna anđela (čin I, čin II, III čin, čin IV)

POGLED NA RAT:

Savremena proza:

 • Petar Pištanek: Drug Bozonča,idealna radna snaga
 • Jablanka Sršen: Sedela sam nepomično za stolom
 • Kristof Ransmajer: Koncert na otvorenom
 • Jordan Eftimov: Neustrašivost
 • Atila Hazai: Panter u gradu
 • Silard Pomanicki: Blato
 • Mircea Nedelcu : Pobuna revnosti
 • Igor Otčenaš: Moj svet je periferija,
 • Gunter Gras: Zazidan
 • Ivan Tomić-Luka
 • Bedros Horasanan-Narandže za rastanak

Esej:

 • Zoran Tairović: Reka, slike, nemiri
 • Boris Kovač: Ogledalo glasa,
 • Jan-Parandovski: Skice, sećanja, portreti,
 • Goran Jureša-Oskar Kokoška

Poezija:

 • Milan Mumin: Tamo- There
 • Tamaš Tomkiš- Pedesetogodišnjica Aušvica
 • Katalin Ladik: Priče o sedmoglavoj pisaćoj mašini
 • Zoran Pavlović: Baba Jaga

IZBOR Austrija- Poezija

 • Gerhard Kofler,
 • Georg Bidlinski,
 • Roze Auslender,
 • Joahim Gunter Hamer,
 • Marijana Gruber,
 • Kristof V. Ajgner,
 • Janko FERK,
 • Peter Rožaje,
 • Tomas Bernhard,
 • Ilze Tilš

IZBOR Bugarska-Poezija:

 • Edvin Šugarev,
 • Georgi Konstantinov,
 • Konstantin Pavlov
 • Nikolaj Indžov,
 • Vladimir Levčev,

Izbor poezije-Rumunija

 • Leo Butnaru

Prepiska

 • M. Jesenska i Franc Kafka: O međusobnoj nesavršenosti

SVETI DUNAV Dvobroj 7,8
Godina izdanja 2004.
Izdavač: NVO SVET I DUNAV, Novi Sad.