Sudanci je naziv koji se koristi za domorodačko stanovništvo Sudana. Uglavnom se odnosi na stanovništvo u sjevernom dijelu zemlje, koje je po svojoj fizionimiji, kulturi i religiji bliže Arapima nego različitim nilotskim i drugim narodima na jugu. Sudanci ili sudanski Arapi tvore oko 50% populacije odnosno 20,000.000 ljudi nastanjenih u sjevernim i centralnim dijelovima zemlje. Na sjeveru uz obalu Nila žive Nubijci preko (3,000.000), a na istoku uz obalu Crvenog mora Bedzai (2,200.000). Ove tri grupe pripadaju islamskom kulturnom krugu.

Sudanci