Supkultura

(Preusmjereno sa stranice Subkultura)

Supkultura ili potkultura (nepravilno subkultura i podkultura), skup je normi, vrednosti i obrazaca ponašanja koje razlikuje jednu grupu ljudi od kulture šire zajednice kojoj pripada; potkultura.

Trekeri predstavljaju supkulturu fanova Zvjezdanih staza.

U drugoj polovini 1960-ih godina nastaju mnogi društveni pokreti, a zajedno sa njima mnoge supkulture čije je zajedničko ime kontrakultura. Prvi koji su proučavali pojam supkulture u sociologiji su bili pripadnici Čikaške škole.

Govoreći o supkulturi najčešće se govori o supkulturi mladih. Muzika ima veliku ulogu u nastajanju supkulturnih grupa, i omladinske supkulture sa obično definišu u odnosu na muziku. Članovi supkulturnih grupa međusobno se razlikuju, osim po stavovima i ciljevima, i po izgledu, spoljašnjim obiležjima i interesovanjima. Neke od najpoznatijih omladinskih supkultura su: hipici, rokeri, metalci, pankeri, skinsi, rastafarijanci, hip-hoperi...

Odnos supkulture i dominantne kulture može biti sledeći:

  • prihvatanje dominantne kulture
  • odvojenost od dominantne kulture, bez suprotstavljanja
  • otpor prema dominantnoj kulturi (kontrakultura ili alternativna kultura)

Karakteristike supkulturnih grupa su:

  • Samoorganizoranje
  • Zajednička interesovanja
  • Karakterističan naziv
  • Relativna trajnost
  • Uzrast (omladina)
  • Nepropisanost uloga i način ponašanja