Leonardo da Vinci, skica srebrenkom na papiru za "Posljednju večeru" (detalj glave apostola Filipa).

Srebrenka je metalna olovka sastavljena od legure olova i srebra. Olovo ostavlja trag, a srebro daje čvrstoću.

Srebrenka je analitička slikarska tehnika. Crtež koji je napravljen sa srebrenkom može biti savršeno čist, na detalje. Umjetnik može na analitički način prikazati motiv a to znači do zadnjeg detalja. Oni pokušavaju ostvariti naučnu točnost. Analitički crteži su bogati detaljima. Srebrenka je ujednačena zato jer se ne troši. Umjetnik koji koristi srebrenku je racionalan i svoje stvaralaštvo bazira na znanosti. Cijela renesansa je racionalna. Leonardo da Vinci će neobično dobro objediniti racionalni spoj elementa s emotivnim.