Srebrenka je metalna olovka koja spada u crtaće tehnike. Ona je za razliku od grafitne olovke nastala od posebne legure olova i srebra. Ovakvim spojem iskorišćena je mogućnost olova da ostavlja jasan trag po podlozi, a drugi sastojak - srebro daje čvrstoću na tragu koji ostaje.

Leonardo da Vinci, skica srebrenkom na papiru za "Posljednju večeru" (detalj glave apostola Filipa).

Srebrenka se ubraja u precizne i detaljne analitičke crtaće tehnike. Crtež koji se radi sa srebrenkom je veoma detaljan i precizan. Crtač ima mogućnost da pedantno, jasno i tačno obradi motive i forme do najsitnijih pojedinosti. Ovakav način rada upućuje na skoro naučnu preciznost. Crteži rađeni srebrenkom mogu obilovati brojnim detaljima. Srebrenka se u odnosu na klasičnu olovcku skoro i ne troši. Mora se voditi računa da se ne pritiska prejako po papiru, pošto njen oštar vrh može da podere površinu po kojoj crtamo.