Sloj prezentacije

Sloj prezentacije (engl. Presentation layer) je šesti od sedam slojeva OSI referentnog modela, odgovara na zahteve sloja aplikacije i dalje ih prosleđuje sloju sesije. Ovom sloju se ne mogu kao i inače pridružiti odgovarajući protokoli nekog steka. Njegove primarne funkcije su:

  • Kodiranje i konverzija podataka
  • Kompresija/Dekompresija podataka pri slanju/prijemu.
  • Enkripcija/Dekripcija podataka.
OSI model
7. Sloj aplikacije
7. Слој апликације
6. Sloj prezentacije
6. Слој презентације
5. Sloj sesije
5. Слој сесије
4. Transportni sloj
4. Транспортни слој
3. Sloj mreže
3. Слој мреже
2. Sloj veze
2. Слој везе
1. Fizički sloj
1. Физички слој

Kodiranje iz sloja aplikacije kako bi se obezbedila ispravna interpretacija podataka od prijemne strane. Primer. Konverzija iz EBCDIC-kodiranog tekstualnog fajla u ASCII-kodiran fajl. Pri komunikaiji razmenjujemo fajlove tipa teksta, slike ili video snimka, tipični primeri komprasija ovih formata su: QuickTime, (engl. Motion Picture Experts Group) (MPEG), (MPEG verzija 4) video komresije, (engl. Graphics Interchange Format) (GIF), (engl. Joint Photographic Experts Group) (JPEG), i (engl. Tagged Image File Format) (TIFF), kompresije slike. Naveli smo i servis enkripcije, u smislu zaštite podataka. Naime, podaci se enkrptujući mogu tumačiti samo ako korisnik poseduje tzv. ključ za dekripciju.

Vidi još uredi