Skupština SRJ je bila zakonodavni organ u državi SR Jugoslaviji, od 1992 do 2003 kada postaje skupština držanve zajednice Srbija i Crna gora.

Savezna skupština SRJ

Danas je ta zgrada Dom naroda skupštine Srbije