Skidbladnir (Skíðblaðnir) u nordijskoj mitologiji je bio brod, najbolji od svih. Sagradili su ga sinovi patuljka Iwaldija. Bio je dobar svim Aesirima, a mogao se rastaviti i smanjiti da stane u džep.