Sizerenstvo ili suzerenstvo je naziv za odnos u kome neki vladar ili država imaju pravo od drugog vladara, naroda ili država tražiti danak, odnosno u većoj ili manjoj mjeri upravljati njihovim vanjskim poslovima. Entiteti koji imaju obavezu prema svom sizerenu jesu vazali ili tributarne države.

V. također uredi