Sirijci je naziv koji se u najširem smislu koristi za stanovnike današnje Sirije.

U užem smislu je to naziv koji se koristi za autohtono stanovništvo semitskog porijekla, koje je kroz historiju arabizirano. Sirijski Arapi čine oko 85% populacije ili 17,000.000 bez oko 600.000 palestinskih Arapa, ostatak tvore indoevropski Kurdi 1,300.000 i Armenci uglavnom po gradovima 140.000.

Po vjeri su uglavnom muslimani preko 90%, suniti i Nusairi preko 1,200.000 uz malo šiija ismailija 250.000, ali postoji i značajna kršćanska zajednica od oko 1,000.000 (prevashodno sirijski pravoslavci i sirijski katolici 220.000).