Sindikalizam je tip ekonomskog sistema predložen kao zamena za kapitalizam i državni socijalizam. To je oblik ekonomskog korporativizma koji se zalaže za interes agregacije više nekonkurentnih kategorizovanih jedinica, kao za njihovo pregovaranje i upravljanje ekonomijom.[1]

Reference uredi

  1. Wiarda, Howard J. Corporatism and comparative politics. M.E. Sharpe, 1996. str. 65–66, 156.