Za ostala značenja, vidi Siamun (razvrstavanje).

Neterkheperre ili Netjerkheperre-setepenamun Siamun bio je šesti faraon Egipta za vrijeme Dvadeset prve dinastije. U Donjem Egiptu je sagradio veliki broj građevina, što nije bilo karakteristično za Treći prijelazni period, te se smatra jednim od najmoćnijih i najuspješnijih vladara dinastije nakon Psusennesa I.

Prethodi:
Osorkon Stariji
Faraon Egipta
21. dinastija
Slijedi:
Psusennes II
Siamun
Vladavina 986967. pne.
Nomen
<
imn
n
G39Z1
>

Siamun
Sin Amuna
Praenomen
<
N5R8L1imn
n
U21
n
>

Netjerkheperre-Setepenamun
Kao Bog je manifestacija Re,
Izabran od Amuna
Grob nepoznat

Reference

uredi