Knez Sevar (bugarski: Севар) je bio vladar Bugarske na početku 8. vijeka. Imenik bugarskih kanova navodi da je pripadao kraljevskom klanu Dulo i vladao 15 godina; dio historičara vjeruje da to odgovara periodu od 721 do 737. godine, dok drugi smatraju da odgovara periodu od 738. do 753. godine. Pretpostavlja se da mu je vladavina bila mirna i bez značajnih događaja, ali samo zato što o njima nema nikakvih izvora.

Sevar
Kan Bugarske
Vladavina 738–753
Prethodnik Kan Kormesij
Nasljednik Kan Kormisoš
Kraljevska kuća Dulo
Prethodi:
Kormesij
Kan Bugarske
738–753
Slijedi:
Kormisoš