Sessrumnir u nordijskoj mitologiji označava halu boginje Freye, koja se nalazi u Folksvangu.