Server ili poslužitelj je namjenski računar ili program koji šalje ili prima podatke od jako velikog broja klijenata. Serveri se klasificiraju po namjeni na sljedeće:

Razvoj servera omogućio je razvoj aplikacijskog okruženja i puta klijent-server. U ovom okruženju aplikacija je podijeljena na klijent (obično na računaru) koji prikazuje podatke i djelimično ih obrađuje, dok se server koristi kao glavna okosnica obrade i spremanja podataka koje na zahtjev klijenata nudi.

Web server

uredi
Glavni članak: Web server

Web server je računar na kojem se nalaze web stranice. Kako je pristup svakom računaru određen portovima (ulazima) koji su predstavljeni brojevima, tako je i pristup web serveru određen portom. Port za pristup web serveru je 80. Svaki server ima IP adresu, tako da kada se neka stranica posjećuje, odnosno neki server, zapravo se posjećuje adresa kao 98.34.65.243:80, gdje broj 80 govori da se radi o web serveru.

Vanjski linkovi

uredi