Selekcija je shvatanje evolucionista da se razvoj vrsta i usavršavanje organizama vrši kroz prirodno odabiranje sposobnih za opstanak. U društvenim naukama i socijalnom radu, to je odabir ili razvrstavanje osoba ili njihovih sposobnosti po nekom, unapred utvrđenom kriterijumu. Svrha selekcija u navedenom smislu je pragmatična i najčešće služi za utvrđivanje mogućnosti kojima se pojedincima može pružiti pomoć u izboru oblika školovanja, učenja ili osnaživanja neke posebne veštine. U terapijskom smislu služi za izbor prioriteta i oblika stručne pomoći onima kojima je ona neophodna, shodno njihovim potrebama.

Literatura uredi

Ovaj članak, ili jedan njegov segment, izvorno je preuzet iz knjige Ivan Vidanović "Rečnik socijalnog rada" uz odobrenje autora.