Saoter

Saoter (latinski: Saoterus, ? - 182) bio je grčki oslobođenik rodom iz Bitinije poznat kao prvi komornik rimskog cara Komoda. Komod je, prema antičkim izvorima, bio nesklon vođenju državničkih poslova, te ih je prepuštao oslobođenicima kako bi se sam mogao prepustiti životnim užicima. To je pokazao na samom početku svoje vladavine, učinivši svog komornika Saotera jednim od najmoćnijih ličnosti Carstva. To je simbolički prikazano i tako što je Saoter pratio Komoda u njegovoj dvokolici za vrijeme trijumfalnog ulaska u Rim 22. oktobra 180. Historia Augusta, pak, sugerira da su Saoter i Komod bili homoseksualni ljubavnici. U svakom slučaju, Saoterov uspon je izazvao duboko nezadovoljstvo senatorske elite. Kada je godine 182. nakon neuspjelog pokušaja atentata na Komoda razotkrivena Komodova zavjera, Saoter je prokazan kao jedan od njenih sudionika od strane pretorijanskog oficira Tigidija Perenisa. Saotera je ubio oslobođenik Marko Aurelije Kleander koji je poslije sam postao komornik.

ReferenceUredi