Samostalna radikalna stranka

Samostalna radikalna stranka je naziv za političku stranku koja je krajem 19. i početkom 20. vijeka dijelovala u Srbiji.

Osnovala ju je grupa članova Narodne radikalne stranke nezadovoljna politikom podrške vladi dinastije Obrenović. Nakon Majskog prevrata je u nekoliko navrata sudjelovala u koalicijskim vladama.

Nakon prvog svjetskog rata se transformirala u Demokratska stranka.