Sabinijan Magnus

Sabinijan Magnus (latinski: Sabinianus Magnus, ? - 481) bio je istočnorimski general u službi cara Zenona. Poznat je po tome što se žestoko protivio carevim pokušajima da 479. ustanak pobunjenih ostrogotskih vojnika pod Teodorikom Strabonom okonča pregovorima. Kada je Teodorik u Dirahijumu vodio pregovore sa njegovim kolegom Adamantijem, Sabinijan je, navodeći vjerske razloge, odbio položiti zakletvu da će ostrogotski taoci u njegovim rukama biti sigurni. Time su pregovori propali i došlo je do nastavka sukoba u kome su pobunjeni Ostrogoti poraženi. Sabinijan je, međutim, 481. pao u carevu nemilost te je pogubljen. Njegovi sinovi Sabinijan i Moshijan su, međutim, kasnije postali bizantski konzuli.

Literatura uredi

  • Arnold Hugh Martin Jones, John Robert Martindale, John Morris, "Sabinianus Magnus 4", The Prosopography of the Later Roman Empire, Cambridge University Press, 1971, ISBN 0-521-20159-4, p. 967.