Ruski federalni okruzi

(Preusmjereno sa stranice Ruski savezni okruzi)

Ruska Federacija je podijeljena u 7 velikih federalnih okruga (rus. федеральные округа, jednina федеральный округ; četiri u Evropi, tri u Aziji).

Federalni okruzi ne predstavljaju federalne subjekte, nego upravne jedinice kojima se koristi centralna vlast. Na čelu svakog federalnog okruga je opunomoćeni izaslanik federalnog predsjednika čiji je nominalni zadatak tek nadzor rada federalnih organa uprave, dok je u stvarnosti taj nadzor daleko širi.

Federalne okruge je u maju 2000. godine uveo predsjednik Vladimir Putin kako bi preko njih suzbio separatističke tendencije, odnosno zloupotrebe dotadašnjeg federalnog sistema od strane oligarha i organiziranog kriminala.

Federalni okruzi su:

Sedam saveznih okruga
Sedam saveznih okruga  1. Središnji
  2. Južni
  3. Sjeverozapadni
  4. Dalekoistočni
  5. Sibirski
  6. Uralski
  7. Privolški