Rusa IV (? - 585. pne.) je bio kralj drevne države Urartu od 595. pne. do 585. pne.. Rusa IV je bio sin kralja Ruse III i nasljednik Sardurija IV. Ime mu se spominje na nizu pločica pronađenih kraj Karmir Blura (kraj Jerevana u današnjoj Jermeniji), zajedno s pločicama koje nose njegove natpise. O njegovoj vladavini se, međutim, ne zna gotovo ništa.

Kraljevska pločica s imenom Ruse IV

See also uredi

Reference uredi

  • Գ. Ղափանցյան, Ուրարտուի պատմությունը, Jerevan, 1940, pp. 143-152 (na armenskom)
  • Пиотровский Б. Б., Ванское царство (Урарту), Moskva, 1959 (na ruskom)
  • Арутюнян Н. В., Биайнили (Урарту), Akademija nauka Armenske SSR, Jerevan, 1970 (na ruskom).
  • Арутюнян Н. В., Некоторые вопросы последнего периода истории Урарту // Древний Восток, Akademija nauka Armenske SSR, Jerevan, No. 2, 1976 (na ruskom)
  • Дьяконов И. М., Последние годы Урартского государства по ассиро-вавилонским источникам // Вестник Древней Истории, No 2, 1951 (na ruskom)


Prethodi:
Sarduris IV
Kralj Urartua
595 – 585. pne.
Slijedi:
Babilonski kralj Nabukodonosor II,

Armenski kralj Orontes I Sakavakijats