Rudraige mac Sithrigi

Rudraige, sin Sitrica sina Duba sina Fomora sina Airgetmara, bio je, prema irskim srednjovjekovnim legendama i tradiciji, veliki kralj Irske. Na prijestolje je došao ubivši svog prethodnika Crimthann Coscracha. Vladao je trideset ili sedamdeset godina, prije nego što je umro od kuge u Airgetglennu. Naslijedio ga je Finnat Már, sin Nia Segamaina. Rudraige se posebno vezivao uz sjeverni dio Irske: dinastija Dál nAraidi, koja je u ranom srednjem vijeku vladala istočnim dijelom Ulstera se smatrala njegovim potomkom, a Lebor Gabála Érenn ga navodi kao djeda ulaidskog junaka Connalla Cernacha. Lebor Gabála navodi kako je vladao u doba ptolemejskog kralja Ptolemeja VIII Fiskona (145-116. pne.) i umro u doba Ptolemeja X Aleksandra I (110-88. pne.).[1] Kronologija Keatingove Foras Feasa ar Éirinn mu vladavinu smješta u period 184-154. pne.,[2] a Annals of the Four Masters u period 289-219. pne.[3]

Prethodi:
Crimthann Coscrach
veliki kralj Irske
LGE 2 - 1. vijek pne.
FFE 184-154. pne.
AFM 289-219. pne.
Slijedi:
Finnat Már

Izvori uredi

  1. R. A. Stewart Macalister (ed. & trans.), Lebor Gabála Érenn: The Book of the Taking of Ireland Part V, Irish Texts Society, 1956, p. 291-295
  2. Geoffrey Keating, Foras Feasa ar Éirinn 1.30
  3. Annals of the Four Masters M4911-4981