Rubno more

Rubnim morima (engl. Marginal Sea) se smatraju mora koja se nalaze uz rub kontinenta odnosno oceana, a od njega su djelomično odvojena otočnim nizom, pragom ili morskim jarkom.

Karta rubnih mora

Unutrašnja mora su od svjetskih oceana odvojeni tjesnacima (često nazivanim i moreuz) koji su tako uski, da se sa jedne obale vidi druga. To je osnovna razlika između unutrašnjeg i rubnog mora.

ListaUredi

Postoje različita mišljenja oko toga koja se mora smatraju graničnim, kao i oko kojih oceana su granična. Po ovom pitanju ne postoji niti jedan vrhovni autoritet.

Arktički oceanUredi

 
Arapsko more je rubno more Indijskog oceana

Neka od rubnih mora Arktičkog oceana su:

Atlantski oceanUredi

Indijski oceanUredi