Rindr ili Rind je divkinja iz nordijske mitologije.

Opisuje se kao kći kralja Billinga i Odinova ljubavnica. Sa Odinom je imala sinove Vidara i Valia koji će osvetiti Balderovu smrt.