Riblji mjehur ili vazdušni mjehur je neparan organ koji ima većina košljoriba i koji predstavlja evaginaciju crijeva ispunjenu vazduhom. Homolog je plućima kopnenih kičmenjaka. Može biti izdjeljen na na dva ili tri dijela koji su međusobno u kontaktu, kao što je npr. kod porodice šarana podjeljen na dva dijela. Sastav vazduha u njemu se može mijenjati, a time se mijenja specifična težina tijela što uslovljava održavanje tijela na različitim dubinama u vodi. Kod riba plućašica ili dvodihalica u uslovima suše funkcioniše kao pluća i omogućava ovim ribama korištenje atmosferskog vazduha.

Riblji mjehur

Veliki broj košljoriba posjeduje specijalni kanal, pneumatični kanal (ductus pneumaticus), preko koga je riblji mjehur povezan sa jednjakom. Prema tome da li ovaj kanal postoji ili ne postoji sve ribe sa ribljim mjehurom se dijele na dvije grupe: