Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge

(Preusmjereno sa RATEL)

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge ili RATEL je regulatorno telo u oblasti elektronskih komunikacija Republike Srbije.

Formirana je Zakonom o telekomunikacijama (2003), a počela je sa radom 19. decembra 2005. godine.

Stari naziv agencije je Republička agencija za telekomunikacije otuda i skraćenica koja se i danas koristi – RATEL.

UlogaUredi

RATEL treba da stvori uslove za otvaranje tržišta telekomunikacija i to:

Dalji razvojUredi

Dalji razvoj telekomunikacija i zadovoljenje javnih interesa se odvijaju kroz:

DelatnostUredi

RATEL se bavi regulativom, nadzorom, administrativnim aktivnostima. Nezavisan je u odnosu na državne organe i cilj mu je da bude profesionalno i stručno regulatorno telo među operaterima u telekomunikacijama. Treba imati u vidu da učešće prihoda telekomunikacionih firmi u Srbiji u 2005. godini je bio 7,2% a da u firmama koje se bave telekomunikacijama radi preko 25.000 zaposlenih.

NadležnostiUredi

Nadležnosti RATELA su:

  • izdavanje licenci, dozvola i odobrenja
  • tehnički pregledi
  • definisanjem standarda
  • numeracija
  • davanje saglasnosti za uvoz
  • regulacija tarifa
  • kontrola zakupa linija
  • interkonekcija
  • univerzalni servis.

LiteraturaUredi

  • Publikacija o RATEL-u

Spoljašnje vezeUredi