Kvint Mucije Scevola (konzul)

Kvint Mucije Scevola (Quintus Mucius Scaevola) bio je rimski političar iz prve polovice 2. vijeka pne. Pretpostavlja se da mu je otac bio istoimeni pretor iz vremena drugog punskog rata. Kvint je sam postao pretor godine 179. pne. Godine 174. pne. je izabran za konzula, a godine 171. pne. za tribuna. Kao tribun je godine 171. pne. pratio svog šurjaka Publija Licinija Krasa na pohodu na Makedoniju u trećem makedonskom ratu.

Njegov sin Kvint Mucije Scevola Augur (cca. 159. pne.88. pne.) je također bio konzul.

Prethodi:
Publius Mucius Scaevola i Marcus Aemilius Lepidus
Konzul Rimske Republike
zajedno sa Spurijem Postumijem Albinom Paululom
174. pne.
Slijedi:
Lucius Postumius Albinus i Marcus Popillius Laenas