Prvi carigradski sabor (360)

Carigradski sabor, ponekad poznat i kao Sedmi pomesni sabor je naziv za crkveni sinod održan 360. u Konstantinopolu. Njega je sazvao tadašnji rimski car Konstancije II u nastojanju da pomiri vodeće biskupe koje je i dalje dijelio arijanski spor, odnosno različiti zaključci doneseni prošle godine na dva sinoda - u Riminiju, na kome su prevagu odnijeli i Seleukiji. Sinod je uz sitnije modifikacije prihvatio zaključke iz Riminija, koji su dali za pravo arijancima, ali se spor nastavio.

Ovaj sabor ne treba miješati sa Prvim carigradskim saborom održanim 381. koji je imao karakter ekumenskog sabora.

Reference

uredi